Oficiální webové stránky firmy

SKALKA - Kardašova Řečice s.r.o., Palackého 362, Kardašova Řečice, 37821

zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2401, IČ 48202525

 

_________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na valnou hromadu

obchodní společnosti SKALKA-Kardašova Řečice s.r.o., se sídlem Palackého 362, Kardašova Řečice,

která se bude konat dne 24.06. 2015 v 10,00 hod, v Ostravě Porubě, ul. K. Pokorného 1362 / 55

s tímto programem :

  1. Zahájení,volba orgánů valné hromady.
  2. Schválení účetních závěrek.
  3. Volba jednatele.
  4. Změny společenské smlouvy.
  5. Zplnomocnění společníka .
  6. Závěr.

 

 

V Ostravě dne 02 .06. 2015

Jiřina Wágnerová v.r.

společník

 

 

 

 

 

 

 

webzdarma.cz